Menu

Informacja dla pracodawców

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe do uzyskania zarówno przez kobiety jak i mężczyzn.

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu informuje, iż w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (IV)” możliwe jest ubieganie się o środki finansowe na założenie własnej działalności zarówno przez kobiety jak i mężczyzn.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż na 2019 rok zaplanowano w ramach powyższego projektu udzielenie 8 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach środków finansowych EFS PO WER w 2019 roku tutejszy Urząd Pracy podpisał 7 umów w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zaczynamy kampanię: Zaproś doradcę klienta do siebie

Nasi specjaliści wychodzą w miasto, żebyś mógł dowiedzieć się z jakich form wparcia finansowego możesz skorzystać przy zatrudnianiu pracowników.


Chcesz zarezerwować wizytę doradcy w swojej firmie, aby przedstawił Ci nasza ofertę?


☎️ Zadzwoń: 91 321 97 52; 91 321 97 77 ☎️


Zatrudniam legalnie – pracuje legalnie – spotkanie dla przedsiębiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest  w dniu 20.09.2019 roku  w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy w ZUS.

Celem organizacji Tygodnia Przedsiębiorcy  jest  umożliwienie przedsiębiorcom uzyskanie w jednym miejscu i w przyjaznych warunkach wszelkich informacji z zakresu zadań realizowanych przez Zakład, propagowanie wiedzy o prawach i obowiązkach płatników składek.

Spotkanie  kierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat już obowiązujących przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, jak również planowanymi zmianami.

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z rolą płatnika składek, kwestia świadczeń i korzyści jakie dają ubezpieczenia społeczne, alternatywy zgłoszenia do ubezpieczeń i konsekwencje opłacania niższych składek, a także udogodnienia dla przedsiębiorców.

W trakcie spotkania przewidziane są indywidualne konsultacje.

Seminarium prowadzić będą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

Poniżej znajduje się zgłoszenie udziału. Termin przesyłania zgłoszeń 16.09.2019. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń .

Zapraszamy do udziału.

Pracodawco !

W dniu 24.09.2019 r. w Tallinie, odbędą się organizowane w ramach sieci EURES targi pracy: Job and Career Fair.
Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem osób z terenu Estonii zgłoś się do Urzędu Pracy w Świnoujściu. Termin zgłoszenia stosownej oferty pracy upływa 09.09.2019 r.
Więcej informacji pod nr tel. 31 321 97 56

 

Pracodawco ! Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w badaniu dotyczącym kluczowych branż i zawodów szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy. Wypełniając anonimową ankietę mają Państwo wpływ na wyłonienie tych obszarów kształcenia branżowego, które są najbardziej adekwatne dla poszczególnych branż naszego województwa w perspektywie najbliższych 5 lat.

Badanie jest realizowane przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, jednostkę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Pragniemy zapewnić, że Państwa uczestnictwo w badaniu jest całkowicie anonimowe, odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zestawień statystycznych. Wypełnienie ankiety potrwa ok. 10 minut.

W celu wzięcia udziału w badaniu prosimy kliknąć w 

https://www.webankieta.pl/ankieta/444502/oczekiwania-zachodniopomorskich-pracodawcow-w-zakresie-kompetencji-zawodowych-absolwentow-szkol-zawodowych.html

Ankieta będzie dla Państwa dostępna do końca sierpnia br.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: zorp@wup.pl; tel.: 91 42 56 179

Z poważaniem,

Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby.

Szansę na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Wymagania wobec kandydatów określone są w przepisach prawa. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Jednak w niektórych przypadkach szansę na przyjęcie mają także osoby starsze, posiadające kwalifikacje lub umiejętności szczególnie przydatne w Straży Granicznej. Po ślubowaniu w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku nowi strażnicy graniczni wysyłani są na ośmiomiesięczne szkolenie, a po nim rozpoczynają normalną służbę w swoich macierzystych jednostkach.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują tam testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby. Po ukończonym szkoleniu podstawowym i podoficerskim nowi funkcjonariusze kierowani są do służby w placówkach i dywizjonach Morskiego Oddziału SG.

Osoby chętne do pracy w Straży Granicznej będą mogły spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających czy choćby przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich pograniczników i niemieckich policjantów. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

Dokumenty rekrutacyjne oraz można składać w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu, tam też można zasięgnąć informacji na temat rekrutacji. Szczegóły dotyczące naboru oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.morski.strazgraniczna.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny, nr tel. 58/ 524 24 24.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook