Menu

Informacja dla pracodawców

Nabór na stanowisko: młodszy wychowawca – 3/4 etatu

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu, przy ul. Piastowskiej poszukuje pracowników na stanowiska wychowawców.

Wymagane dokumenty należy złożyć, w terminie do dnia 22 maja 2017 roku, osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko wychowawcy”, przesłać pocztą na adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście lub w formie skanów dokumentów na adres mailowy: wpow.swinoujscie@onet.pl.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

CAZ

Nabór na stanowisko: młodszy wychowawca – pełny etat

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu, przy ul. Piastowskiej poszukuje pracowników na stanowiska wychowawców.

Wymagane dokumenty należy złożyć, w terminie do dnia 22 maja 2017 roku, osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko wychowawcy”, przesłać pocztą na adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście lub w formie skanów na adres dokumentów na adres mailowy: wpow.swinoujscie@onet.pl.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

CAZ

Giełda Pracy – Bank Spółdzielczy w Gryficach

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracodawcą! 30.05.2017r. o godz.10:00 odbędzie się giełda pracy na stanowisko Kasjer – Dysponent/Sprzedawca Kredytów.

Miejsce spotkania – Sala Informacji Zawodowej, Miejski Dom Kultury, sala 420 piętro III.

Oferta Pracy

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12 maja 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-01

Uwaga:
O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

caz

Wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 5 maja 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Urbanistyki i Architektury”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-18.

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

CAZ

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” ogłasza konkurs na stanowisko:Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju”. Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl Informacje można również uzyskać pod tel. 724 880 302.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn