Menu

Informacja dla pracodawców

SKORZYSTAJ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH!

LogoUE2

Aktualnie posiadamy jeszcze wolne środki na:
– staże
– prace interwencyjne
– dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

NIE POZWÓL BY CIĘ KTOŚ WYPRZEDZIŁ I ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!

WYMIENIONE FORMY WSPARCIA BĘDĄ REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE MIASTO ŚWINOUJŚCIE (II), KTÓRY JEST SKIEROWANY DO OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 58.

Informator dla osób z niepełnosprawnością

informacja-620x350

Informator dla osób niepełnosprawnych został opracowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. orzecznictwa lekarskiego, legitymacji osoby niepełnosprawnej, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zasiłków, a także kształcenia i przejazdów środkami komunikacji publicznej. Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dotarcie do możliwie najszerszej wiedzy na temat uprawnień im przysługujących, zostały one zebrane i przedstawione w niniejszej publikacji.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Zachęcamy do zapoznania się z Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016-2020.  Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu miał przyjemność uczestniczyć w tworzeniu nowego programu, mającego na celu wyznaczenia kierunku działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trzech obszarach: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Świnoujście. Koordynacją realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

 

 

 

logo pfron

 

Informujemy, iż Miasto Świnoujście po raz kolejny, przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na Moduł II w ramach którego można uzyskać pomoc w zakresie kształcenia na poziomie wyższym w następujących formach edukacji: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Program w 2016r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej,

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków w ramach Modułu I:
– od dnia 21 marca 2016r. do dnia 30 sierpnia 2016r.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II:

21.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
15.04.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016r.
01.09.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016r. – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które w poszczególnych obszarach spełniają następujące warunki:

MODUŁ I
1. Obszar A: Zadanie 1: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek do 18 lat lub aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar A: Zadanie 2: – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B: Zadanie 1,2-znaczny stopień niepełnoprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3.Obszar C: Zadanie 2 : – znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: – stopień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu
chorobowego,
– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszar D : – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– aktywność zawodowa,
– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II

1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy złożyć w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z normą kodeksu cywilnego – art. 25 kodeksu cywilnego to miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania. Meldunek jest czynnością administracyjną.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w zakładce – dokumenty do pobrania lub siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, pokój 318 – III piętro tel. 91 322 54 82. Informacji udzielą Panie: Dorota Reda – Grzeszek, Monika Weremij w godzinach od 7:30 do 15:30.

Oferta pracy na stanowisko sprzątaczka.

Firma ATUT Sp. z o.o. jest Zakładem Pracy Chronionej zajmujący się kompleksowym utrzymywaniem czystości na obiektach. W związku z planowanym rozszerzeniem działalności i zatrudnieniem pracowników na terenie Świnoujścia chcielibyśmy zatrudnić pracowników z grupami niepełnosprawności.

Zapewniamy:

Umowę o pracę

Warunki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt:

Halina Klein – Specjalista ds. kadr i BHP

tel. 883-088-899

E- mail: kadry@atut.co

www.atut.comale-cartoon-on-wheel-chair

Chcesz założyć własną firmę?

Złóż wniosek o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i zyskaj do 20 tysięcy złotych!

Aktualnie posiadamy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą.
Pobierz wniosek lub zadzwoń do naszego doradcy i dowiedz się więcej tel. 91 321 97 53.

Sprawdź czy możesz skorzystać z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo pfron

Czym jest Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na dwa główne zadania tj. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Kto może starać się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej?

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz pracodawcy chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Jaki rodzaj wsparcia osoby niepełnosprawne mogą uzyskać w urzędzie pracy w zakresie aktywizacji zawodowej?

W ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy udziela pomocy w zakresie:
– pośrednictwa pracy
– poradnictwa zawodowego
– szkoleń
– staży
– prac interwencyjnych
– jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
– zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Prawidłowe CV – Jak je napisać?

Bez dobrze napisanego CV trudno liczyć na sukces podczas poszukiwania pracy. Na szczęście przygotowanie CV, które zainteresuje pracodawcę, nie jest tak trudne, jak się wydaje. Podpowiadamy, o czym pamiętać i jakich błędów unikać.

Jak-Napisac-CV01

Długość CV i format pliku

Życiorys osoby, która dopiero zaczyna swoją karierę, powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4. Jeśli mamy co najmniej kilkuletni staż pracy, możemy dołączyć jeszcze jedną stronę. Warto przy tym pamiętać, że kolejne strony drukujemy zawsze na osobnych kartkach.

Można dodać kolorowe elementy graficzne, by wyróżnić się z tłumu innych kandydatów, ale warto zachować umiar. Efektowna grafika nie może odwracać uwagi od treści. Dlatego najważniejsze informacje w CV lepiej jest po prostu pogrubić.

Przykładowe curriculum vitae – zdjęcie

We wzorcowym CV warto umieścić fotografię. Trzeba przy tym pamiętać, że cały dokument ma zrobić wrażenie na potencjalnym pracodawcy, a nie na znajomych z wakacji. Dlatego nie wolno w życiorysie umieszczać zdjęć w niekompletnym stroju, np. bikini, czy z puszką piwa w ręku. Nie musi to też być fotografia paszportowa. Można dołączyć oryginalne zdjęcie pod warunkiem, że jest o treści związanej z pracą lub neutralnej.

Podział wzorcowego CV

Życiorys powinien być podzielony kilka części: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, szkolenia i kursy, umiejętności oraz zainteresowania. Nagłówki każdej z nich powinny być pogrubione, pisane większą czcionką, czasem wyróżnione za pomocą elementów graficznych. Informacje w każdej z części podajemy w punktach.

Dane osobowe

Muszą się tu znaleźć następujące informacje:

imię i nazwisko,adres do korespondencji,numer telefonu kontaktowego,adres e-mail,data urodzenia.

Warto sprawdzić, czy adres, telefon i e-mail są podane poprawnie. Ewentualny błąd sprawi, że osoba odpowiedzialna za rekrutację nie będzie mogła się z tobą skontaktować. Adres e-mail musi mieć oficjalne brzmienie (imię.nazwisko@ a nie buziaczek@ czy twardziel@). Nie trzeba też podawać swojego stanu cywilnego – pracodawcy to interesuje (i zgodnie z prawem nie powinno).

Wykształcenie

W większości wypadków tę rubrykę umieszcza się pod danymi osobowymi. Ale jeśli mamy kilkuletni lub dłuższy staż pracy, można wcześniej napisać o swoim doświadczeniu zawodowym.W części poświęconej wykształceniu należy zastosować układ achroniologiczny, tzn. informacje najbardziej aktualne umieścić na samym początku. Daty rozpoczęcia i zakończenia studiów powinny składać się z miesiąca i roku. Uwaga – nie mieszamy cyfr arabskich z rzymskimi. Podajemy też nazwę uczelni oraz kierunek, specjalność i tryb studiów. Można też umieścić informacje o ukończonej szkole średniej, zwłaszcza jeśli zdobyliśmy w niej kwalifikacje zawodowe.

Doświadczenie zawodowe

Obok wykształcenia to najważniejsza część każdego CV. W przypadku osób z dużym doświadczeniem zawodowym nawet ważniejsza. Dlatego często informacje o poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach i wykonywanych obowiązkach umieszcza się tuż po danych osobowych.

Zasady są podobne, jak przy opisywaniu wykształcenia. Zaczynamy od najświeższych informacji, podajemy daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy z każdym z pracodawców oraz nazwy zajmowanych stanowisk. Warto również opisać krótko, na czym polegały nasze obowiązki i pochwalić się sukcesami. Tu trzeba postawić na informacje konkretne – nie pisać, że zajmowaliśmy się sprzedażą dwóch rodzajów produktów, tylko pochwalić się wypracowanym wzrostem sprzedaży czy przychodów.

Doświadczeniem może być nie tylko zatrudnienie w firmach, ale także staż, wolontariat, praktyka studencka, działalność w organizacjach, partiach, stowarzyszeniach, kołach naukowych czy klubach sportowych. To też piastowanie stanowiska starosty grupy wykładowej, a nawet praca przy zbiorach owoców za granicą.

Szkolenia i kursy

Warto pochwalić się udziałem w dodatkowych szkoleniach, ale tylko jeśli mają one związek z pracą, o którą się staramy. Inaczej szkoda na to miejsca w CV. Zawsze piszemy, kto przeprowadzał dany kurs lub szkolenie, jaki był jego temat i czas trwania.

Umiejętności

Tu możemy pochwalić się umiejętnościami (np. bezwzrokowe pisanie na klawiaturze, rozmowa telefoniczna z klientem, negocjacje sprzedażowe). Co ważne – wpisujemy tylko te mające związek ze stanowiskiem, na które aplikujemy. Dla przykładu – jeśli nie szukamy pracy asystentki, można pominąć informację, że umiemy obsługiwać sprzęty biurowe.

Nie należy natomiast pisać o cechach charakteru, takich jak pracowitość czy solidność. Po pierwsze, takie ogólniki nie robią wrażenia na pracodawcach. Po drugie, tego typu informacje podaje się w liście motywacyjnym.

Wśród umiejętności możemy też umieścić takie informacje jak: znajomość języków obcych, obsługiwane programy komputerowe, posiadane prawo jazdy. Częściej jednak podaje się je w osobnej rubryce, zatytułowanej „Dodatkowe informacje” lub „Dodatkowe kwalifikacje”.

Dodatkowe informacje

Znajomość języków obcych – informacje na ten temat muszą być możliwie szczegółowe. Najlepiej podać stopień znajomości języka w mowie, piśmie i czytaniu. Warto pochwalić się również posiadanymi certyfikatami. Nie warto natomiast podawać nieprawdziwych informacji, bo może czekać nas niemiłe zaskoczenie. Jeśli znajomość języka obcego jest potrzebna na danym stanowisku, pracodawca na pewno to sprawdzi.

Obsługa programów komputerowych – wymieniamy wyłącznie oprogramowanie, które może przydać się w pracy. Najlepiej podać nazwę aplikacji i w nawiasie stopień jej znajomości.

Prawo jazdy – tu wpisujemy odpowiednią kategorię i rok uzyskania uprawnień.

Zainteresowania

Najlepiej jest, gdy nasze zainteresowania mają związek z pracą, o którą się staramy (np. motoryzacja w przypadku sprzedawcy samochodów). Jeśli jest inaczej (w końcu kto by chciał cały czas myśleć o pracy), nie ma się czym martwić. Podając informacje o swoich zainteresowaniach trzeba jednak uważać, by nie były to informacje zbyt ogólne (książka, film czy sport). Jeśli lubimy kino, napiszmy chociaż, jaki gatunek czy reżysera cenimy najbardziej. Podobnie w przypadku literatury czy sportu (tu podajemy dyscyplinę, którą uprawiamy lub którą szczególnie się interesujemy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W stopce CV i listu motywacyjnego zawsze trzeba umieścić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Oto przykładowa formułka:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

Pracodawca może wymagać nieco innej klauzuli, ale wtedy na pewno zaznaczy to w ogłoszeniu.

Wzorcowy życiorys – nazwa stanowiska i numer referencyjny

U góry każdego życiorysu należy umieścić nazwę stanowiska, na które aplikujemy, i numer referencyjny podany w ogłoszeniu – np. Dotyczy: rekrutacja na stanowisko sprzedawcy (nr ref.: 01/10). Te same informacje koniecznie trzeba wpisać do tematu i treści maila, którego wysyłamy do potencjalnego pracodawcy.

413a4634d1d20fe6539455069200484e

wzór cvWZÓR PODANIA

e16d9b77-fadc-4e43-a509-cc94e69d43c3

Jak zatrudnić cudzoziemca ?

caz
W dniu 02.06.2016r. planujemy zorganizowanie spotkania nt. Jak zatrudnić cudzoziemca?, którego odbiorcami są pracodawcy zainteresowani tym tematem.

Celem szkolenia, które odbędzie się w dniu 02 czerwca 2016r. w godz. 13:00 – 17:00 w hotelu Trzy Wyspy w Świnoujściu, przy ul. Cieszkowskiego 1, będzie prezentacja praktycznych informacji dotyczących wymogów i zasad zatrudniania cudzoziemców w polskich firmach.

Przewidujemy podzielić szkolenie na trzy części.
Harmonogram wyglądałby następująco:
od godz.13:00-14:30 prelegent Arkadiusz Chłód,
od godz. 14:45-15:45 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy,
od godz. 16:00-17:00 funkcjonariusz Straży Granicznej.

Pracodawców zainteresowanych wspomnianym spotkaniem prosimy o potwierdzanie swojej obecności u Pani Beaty Szczerba pod nr tel. 91 321 97 51 lub 661 031 831 do dnia 25.05.2016r.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook