Menu

Informacja dla pracodawców

„Aktywni Cyfrowo” – bezpłatne zajęcia komputerowe

Rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie możemy dziś napotkać praktycznie wszędzie, a brak wiedzy oraz chęci do nauki w tym zakresie, prowadzić może do utrudnionej obsługi domowych urządzeń, utrudnionego kontaktu z bliskimi, a nawet problemami z załatwieniem prostych urzędowych spraw.


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wychodzi naprzeciw tym zmianom oraz potrzebom i planuje zorganizować bezpłatne zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe. „Aktywni Cyfrowo” to zajęcia dla osób zainteresowanych zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii.

Zajęcia zaplanowano w terminie: 13-14 lutego 2023 r. w godzinach 9:00-13:00

Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji oraz zapisy: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie, e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl, nr tel. 91 42 56 126 lub 690 129 096.BON NA ZASIEDLENIE

Nie możesz znaleźć w Świnoujściu pracy odpowiadającej Twoim kwalifikacjom❓👩‍💼🧑‍🔬 Jesteś osobą która nie ukończyła jeszcze 30 lat ❗️😉❗️🙂Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż posiada ostatnie środki na sfinansowanie 🙂 BONU NA ZASIEDLENIE 🙂

Zasady przyznawania i wnioski do pobrania na stronie: https://caz.swinoujscie.pl/bon-zasiedlenie/

potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń ☎️ 91 321 97 51☎️

Ważne zmiany dotyczące legalizacji pracy obywateli Rosji

Od dnia 28 października 2022 r. obowiązują zmiany dotyczące pracy obywateli Rosji. Od tego dnia pracodawca nie ma możliwości złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu zatrudnienia obywatela Rosji. W celu zalegalizowania pracy obywatela Rosji należy wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę.

Oświadczenia dla obywateli Rosji, które wpływały do dnia 27 października 2022 r. włącznie, będą rozpatrywane zgodnie z wcześniejszymi przepisami.

Zmiany dotyczą również procedury wydania zezwolenia typ S na pracę sezonową. Od dnia 28 października 2022 r. w przypadku wniosków dot. powierzenia pracy obywatelowi Rosji:

  • co do zasady do wniosku należy załączyć informację starosty;
  • nie ma możliwości wnioskowania dla obywatela Rosji o wpis wielosezonowy,
  • po otrzymaniu zezwolenia typ S, nie będzie możliwości powierzenia obywatelowi Rosji na 30 dni pracy niesezonowej.

Tak, jak w przypadku oświadczeń, wnioski złożone do dnia 27 października 2022 r. włącznie, będą rozpatrywane zgodnie z wcześniejszymi przepisami.

Przywołane zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 2204).

Pracodawco! Zapraszamy do współpracy

Pamiętaj!

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie osoby skierowanej.

Wnioski i regulamin na stronie https://caz.swinoujscie.pl/dofinansowania-stanowisk-pracy/

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook