Menu

Informacja dla pracodawców

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Świnoujście.

Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu – 1/2 etatu, więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/32244/podinspektor-inspektor-w-wydziale-promocji-turystyki-kultury-i-sportu-1-2-etatu

Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego – 1/2 etatu, więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/32247/podinspektor-inspektor-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-urzedzie-stanu-cywilnego-1-2-etatu

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Świnoujście.

Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/32248/podinspektor-inspektor-w-wydziale-ewidencji-i-obrotu-nieruchomosciami

Podinspektor/ Inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich, więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/32239/podinspektor-inspektor-ds-zezwolen-w-pasach-drog-oraz-przygotowania-inwestycji-drogowych-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/ Inspektor/ Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/32241/podinspektor-inspektor-glowny-specjalista-w-wydziale-infrastruktury-i-zieleni-miejskiej

Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalowych więcej informacji: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/32243/podinspektor-inspektor-w-wydziale-podatkow-i-oplat-lokalnych

OGŁOSZENIE – PRACA

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłaszanabór  na stanowisko:

GOSPODARZ OBIEKTU

W POMORSKIM DYWIZJONIE STRAŻY GRANICZNEJ

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy: ul. Grodzka 4, Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Utrzymywanie porządku na terenie obiektu oraz przyległym, w okresie zimowym odśnieżanie.

2. Pielęgnowanie trawników oraz roślinności.

3. Kontrola stanu ogrodzenia oraz bieżące usuwanie ewentualnych uszkodzeń.

4. Wykonywanie drobnych napraw.

5. Obsługa urządzeń ogrodowych (ciągnik ogrodowy, kosiarka, dmuchawa do liści, nożyce).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

– wykształcenie: podstawowe,

– obsługa urządzeń spalinowych (typu kosiarka).

Wymagania dodatkowe:

– mile widziane uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 16.06.2021 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 ( pocztą tradycyjną ) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl, kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą nabór

58/ 524 21 84

Do 10-06-2021 można składać wnioski o dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej

⛔ UWAGA – UWAGA ⛔

Do 🔟 czerwca 2021 r. można składać wnioski na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (15 zzb)

oraz o dofinansowanie dla samozatrudnionych przedsiębiorców (15 zzc).

⛔ Składając wniosek jeszcze w MAJU możesz dostać jeszcze 2 miesiące dofinansowania.

⛔ Składając wniosek w CZERWCU dostaniesz dofinansowanie na 1 miesiąc.

⛔ Dotacje branżowe w wysokości 5.000 zł można składać do końca sierpnia 2021 r.

☎ Więcej informacji: 91-321-97-54; 91-321-97-71 ☎

Tarcza Antykryzysowa

W dniu 04.06.2021 Urząd będzie nieczynny

UWAGA !!!

INFORMUJEMY, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA

W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W WOLNĄ SOBOTĘ

(tj. 01 maj 2021r.)

W DNIU 04 CZERWCA 2021 ROKU (PIĄTEK)

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU

BĘDZIE NIECZYNNY

_________________________________________________________________________________________________________________

art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1320) w sprawie ustalenia dni wolnych

od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.


Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Audytor wewnętrzny w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31759/audytor-wewnetrzny-w-wydziale-audytu-wewnetrznego-i-kontroli20.05.2021więcej

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Podinspektor/ Inspektor ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31822/podinspektor-inspektor-ds-realizacji-przygotowania-inwestycji-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Inspektor/ Główny Specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w zakresie dróg i ruchu drogowego w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31812/inspektor-glowny-specjalista-ds-realizacji-przygotowania-inwestycji-w-zakresie-drog-i-ruchu-drogowego-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/Inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31820/podinspektor-inspektor-ds-zezwolen-w-pasach-drog-oraz-przygotowania-inwestycji-drogowych-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/Inspektor/Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31799/podinspektor-inspektor-glowny-specjalista-w-wydziale-infrastruktury-i-zieleni-miejskiej

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Podinspektor/ Inspektor ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31822/podinspektor-inspektor-ds-realizacji-przygotowania-inwestycji-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Inspektor/ Główny Specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w zakresie dróg i ruchu drogowego w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31812/inspektor-glowny-specjalista-ds-realizacji-przygotowania-inwestycji-w-zakresie-drog-i-ruchu-drogowego-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/Inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31820/podinspektor-inspektor-ds-zezwolen-w-pasach-drog-oraz-przygotowania-inwestycji-drogowych-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/Inspektor/Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

więcej na: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31799/podinspektor-inspektor-glowny-specjalista-w-wydziale-infrastruktury-i-zieleni-miejskiej

NOWY NABÓR NA DOTACJE OD 26.04.2021 !!!

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r.. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był  niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.  

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór został uruchomiony 26.04.2021 r. 

Więcej informacji: 91-321-97-71

Dotacja przyznawana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook