Menu

Pośrednictwo dla pracodawców

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy
może wybrać formę realizacji oferty poprzez:

Pośrednictwo otwarte

Pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu bezrobotnych– cechą charakterystyczną jest to, że pośrednik profesjonalnie opracowuje uzgodnioną z pracodawcą treść oferty pracyi umieszcza ją w gablocie ogłoszeń.

To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów.

Pośrednictwo zamknięte

Informacja o ofercie dostępna jest dla ogółu bezrobotnych – cechą charakterystyczną jest to, że nazwa firmy i jej adres nie jest dostępny.

To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów.

Giełdy pracy

Polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie urzędu lub pracodawcy.

Pośrednictwo Pracy – nasze zadania:

  • Rozpoznawanie lokalnego rynku pracy,
  • Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania odpowiedniej kadry,
  • Prowadzenie banku ofert pracy,
  • Umożliwienie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • Badanie oczekiwań pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędów pracy,
  • Kierowanie do pracy kandydatów spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy.

Pracodawco – obniż koszty zatrudnienia pracownika!
Przypominamy, że nie musisz płacić składek na Fundusz pracy jeżeli:

– zatrudnisz osobę bezrobotną, która ukończyła 50 rok życia

(okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia).

– zatrudnisz skierowana osobę bezrobotną, która nie ukończyła 30 roku życia

(okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia).

– zatrudniasz pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego

(okres pierwszych 36 miesięcy zatrudnienia po powrocie z urlopu).

Podstawa prawna:
Art. 104a, art. 104b. ust. 1 i 2, art. 104c ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 645).

Pliki do pobrania

FORMULARZ KRAJOWEJ OFERTY PRACY

FORMULARZ KRAJOWEJ OFERTY PRACY

Umów się na spotkanie z naszym pośrednikiem pracy.
Razem znajdziemy odpowiedniego pracownika dla Twoje firmy!
 

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 73

posrednik1@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook