Menu

Trójstronna umowa szkoleniowa

Pracodawco! Chcesz zatrudnić pracownika, który posiada kwalifikacje zgodne z twoimi oczekiwaniami?

Skorzystaj z trójstronnej umowy szkoleniowej

Czym jest trójstronna umowa szkoleniowa?

Trójstronna umowa szkoleniowa, to umowa zawarta pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dotycząca sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych, wskazanego przez pracodawcę. Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu.

Kto może ubiegać się o podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej?

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej możesz ubiegać się jeżeli jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą i zamierzasz zatrudnić skierowane przez urząd pracy osoby bezrobotne. Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pomoc de minimis

Sfinansowanie kosztów szkolenia nawet do  300% przeciętnego wynagrodzenia

Procedura ubiegania się o skorzystanie z trójstronnej umowy szkoleniowej

KROK 1

Pobierz i wypełnij wniosek o trójstronną o umowę szkoleniową

KROK 2

Złóż prawidłowo sporządzony wniosek o zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej wraz z zobowiązaniem zatrudnienia bezrobotnego skierowanego na szkolenie w sekretariacie PUP I piętro pok. nr 8.

KROK 3

Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia jego wniosku w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

KROK 4

Pobierz i wypełnij wniosek o trójstronną o umowę szkoleniową

Pliki do pobrania

Masz pytania dotyczące trójstronnej umowy szkoleniowej? Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 54

szkolenia@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook