Menu

Informacja dla pracodawców

Ważne zmiany dotyczące legalizacji pracy obywateli Rosji

Od dnia 28 października 2022 r. obowiązują zmiany dotyczące pracy obywateli Rosji. Od tego dnia pracodawca nie ma możliwości złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu zatrudnienia obywatela Rosji. W celu zalegalizowania pracy obywatela Rosji należy wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę.

Oświadczenia dla obywateli Rosji, które wpływały do dnia 27 października 2022 r. włącznie, będą rozpatrywane zgodnie z wcześniejszymi przepisami.

Zmiany dotyczą również procedury wydania zezwolenia typ S na pracę sezonową. Od dnia 28 października 2022 r. w przypadku wniosków dot. powierzenia pracy obywatelowi Rosji:

  • co do zasady do wniosku należy załączyć informację starosty;
  • nie ma możliwości wnioskowania dla obywatela Rosji o wpis wielosezonowy,
  • po otrzymaniu zezwolenia typ S, nie będzie możliwości powierzenia obywatelowi Rosji na 30 dni pracy niesezonowej.

Tak, jak w przypadku oświadczeń, wnioski złożone do dnia 27 października 2022 r. włącznie, będą rozpatrywane zgodnie z wcześniejszymi przepisami.

Przywołane zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 2204).

Pracodawco! Zapraszamy do współpracy

Pamiętaj!

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie osoby skierowanej.

Wnioski i regulamin na stronie https://caz.swinoujscie.pl/dofinansowania-stanowisk-pracy/

PUP częściowo nieczynny w dniu 26.09.2022 r. – 27.09.2022 r.

W dniach 26.09.2022 r. – 27.09.2022 r. odbędzie się szkolenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, z tego powodu Urząd Pracy będzie częściowo nieczynny. Jeżeli sprawy do załatwienia przez Państwa są nienaglące zapraszamy do Urzędu dnia 28.09.2022 r.  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 91-321-97-77.

Ogłaszamy nabór wniosków ze środków Rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022 r.

Nabór będzie prowadzony w terminie od 06.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

Środki finansowe pozostające w dyspozycji Urzędu to kwota 63.416,00 zł

Pracodawcy mogą składać wnioski w ramach następujących priorytetów Rady Rynku Pracy:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Wnioski i zasady do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

NABÓR !!!

Na stanowisko doradcy zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dokładne informacje dotyczące naboru możecie Państwo znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie:

https://wupszczecin.bip.gov.pl/oferty-pracy-w-wup/ogloszenie-o-naborze-na-staowisko-doradcy-zawodowego-doradcy-zawodowego-stazysty-w-wydziale-poradnictwa-zawodowego-centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-w-koszalinie-8-2022.html

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook