Menu

Doświadczenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu został wyróżniony przez Ministra Pracy Władysława Kosiniak-Kamysza i otrzymał pamiątkowy medal z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

medal2

Państwowe służby zatrudnienia są podstawą funkcjonowania polityki państwa na rynku pracy, powiedział Minister podczas zorganizowanej konferencji.
– Mamy to samo zadanie
– zwrócił się do wyróżnionych minister Kosiniak-Kamysz. – Stworzyć najlepsze i najbardziej efektywne służby zatrudnienia.

Efektywność działań podejmowanych dotychczas przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu została doceniona przez Ministra.

– Zmiany, które zainicjowaliśmy, są odpowiedzią na publiczne oczekiwania zwiększenia efektywności i aktywności służb zatrudnienia – powiedział w rozpoczynającym konferencję wystąpieniu sekretarz stanu Jacek Męcina.

– Publiczne służby zatrudnienia nie są w stanie samodzielnie zrealizować swoich celów, to znaczy znaleźć pracę wszystkim jej poszukującym. Dlatego wymagają wsparcia. Stoimy w przededniu nowej unijnej perspektywy finansowej. Służby zatrudnienia mają już ogromne sukcesy w doskonałym wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przyszłości będą one jeszcze łatwiejsze do zdobycia, odbiurokratyzowane i lepiej służące społecznościom lokalnym.

Nasi klienci

Case Studies

intermarche

REKRUTACJA DLA INTERMARCHE

Rok 2013 przyniósł naszemu zespołowi nowe wyzwania. Mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych otrzymaliśmy szansę na realizację dużego projektu. Był to projekt rekrutacyjny dla nowo otwieranego sklepu Intermarche. Pracodawca poszukiwał ponad 60 osób do pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta oraz na stanowiska kierownicze i biurowe.

Projekt rekrutacyjny został podzielony na 2 części. Pierwsza część prowadzona była przez doradcę zawodowego, który przy użyciu specjalistycznych narzędzi dokonywał analizy profilu klienta w oparciu o wymagania pracodawcy.

W drugim etapie kierowaliśmy na rozmowy kwalifikacyjne osoby poszukujące pracy, które w pełni odpowiadają wymaganiom pracodawcy pod kątem kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Rozmowy z pracodawcą odbywały się podczas giełd pracy.

Zastosowanie tej metody rekrutacyjnej pozwoliło pracodawcy na spotkanie się z większą grupą kandydatów w sali, która została przystosowana do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z zastosowaniem zasady poufności.

Efektem naszych działań było zrekrutowanie ponad 300 kandydatów i wyłonienie 60 osób, które podjęły zatrudnienie w październiku 2013r. w sklepie Intermarche.

kaufland logotyp

REKRUTACJA DLA KAUFLAND

Wiedza i umiejętności naszego zespołu skutkują, iż coraz częściej pracodawcy decydują się na skorzystanie z naszych usług w zakresie rekrutacji kandydatów do pracy. Przykładem tego jest  hipermarket Kaufland, dla którego na przełomie roku 2013/2014 prowadziliśmy rekrutację na ponad 120 miejsc pracy.

Wiedząc, jak ważną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa internet postanowiliśmy wesprzeć się przy prowadzeniu projektów rekrutacyjnych nowatorskim narzędziem, jakim jest system eRecruiter. System ten umożliwił osobom poszukującym zatrudnienia aplikowanie na wybrane stanowiska pracy poprzez internet. Jedną z wielu pozytywnych cech tego sytemu jest automatyczny wybór osób spełniających wymagania pracodawcy poprzez analizę wprowadzonych przez nich danych.

Ponadto, w celu dotarcia do jak największej liczby osób poszukujących zatrudnienia podjęliśmy współpracę z urzędami pracy w województwie zachodniopomorskim. Dzięki współdziałaniu informacje nt. rekrutacji przekazywane były do osób spoza naszego miasta.

Po przeprowadzeniu wstępnego etapu rekrutacyjnego zostały zorganizowane giełdy pracy, podczas których pracodawcy spotkali się z kandydatami spełniającymi ich wymagania.

Efektem naszych działań było pełne zaspokojenie potrzeb kadrowych pracodawców już przed terminem otwarcia ich działalności w Świnoujściu.

Dzięki współpracy z naszym zespołem pracodawcy zyskali:

  • bezkosztową rekrutację,
  • promocję własnej firmy,
  • bezpłatny marketing internetowy,
  • czas.
McDonalds

REKRUTACJA DLA MCDONALD’S

Mając już bogate doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji zarówno dla małych, jak i dużych firm, byliśmy przygotowani do nowego wyzwania. Otrzymaliśmy propozycję przeprowadzenia rekrutacji dla firmy APO Artur Pokorski, która jest właścicielem Restauracji McDonald’s w naszym mieście.

Naszym celem było wyłonienie 60 osób, które będą spełniać oczekiwania pracodawcy.

Pierwszym krokiem w tym projekcie rekrutacyjnym było rozpowszechnienie informacji o wolnych miejscach pracy w Restauracji Mc Donald’s wśród osób poszukujących zatrudnienia.

Mając na uwadze zadowolenia naszego klienta postanowiliśmy spróbować czegoś nowego, więc zastosowaliśmy również bezpośrednią promocję naszego projektu w innych miejscowościach. Zorganizowaliśmy spotkania w 8 miastach województwa zachodniopomorskiego, podczas których promowaliśmy świnoujski rynek pracy, a przede wszystkim działania rekrutacyjne prowadzone dla Mc Donald’s.

Dodatkowo do rekrutacji wykorzystaliśmy system eRecruiter, który umożliwił osobom poszukującym zatrudnienia aplikowanie na wybrane stanowiska pracy poprzez Internet.

Kolejnym etapem była analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych, która została przeprowadzona przez doradcę zawodowego. Doradca sprawdzał kwalifikacje i predyspozycje zawodowe kandydatów.
Ostatnim krokiem w tym projekcie były giełdy pracy, na których pracodawca spotkał się grupami osób, spełniającymi jego oczekiwania.


Efektem naszych działań było wyłonienie w ciągu kilku tygodni pełnej kadry dla naszego klienta
.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook