Menu

Aktualności

TARGI PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z przyjemnością zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się 06.03.2024 r.  w godzinach 10:00 – 12:30 w Hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu przy Alei Baltic Park Molo 2.

  Udział w spotkaniu daje możliwość przybliżenia profilu działalności Twojej firmy, a także zebrania dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy. 

Chcesz rozwijać swoją firmę i potrzebujesz osoby do pracy?

Szukasz pracowników?

Po co płacić agencjom?

U nas uzyskasz profesjonalną i darmową pomoc! 

Dodatkowo od godz. 12.30 organizujemy spotkanie dotyczące informacji na temat możliwości skorzystania z form wsparcia dla Pracodawców. 

W załączeniu poniżej można pobrać druk zgłoszenia uczestnictwa w Targach Pracy, który należy odesłać do dnia 04 marca 2024 r. drogą e-mailową na adres sekretariat@pup.swinoujscie.pl, bądź dostarczyć do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/2 A.  

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt pod nr tel. 91-321-97-71 z Doradcą Klienta – Joanną Bajdowicz

Oferta skierowana wyłącznie do Pracodawców zatrudniających na terenie Miasta Świnoujście. 

PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż od 01.02.2024 r. do 20.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Pracy w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/2a w pokoju nr 4, od godz. 8:00 do godz. 15:00 będą wydawane PIT-11, tj. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób bezrobotnych, które w 2023 roku pobierały:
– zasiłek dla bezrobotnych
– dodatek aktywizacyjny

oraz roczny raport składek społecznych i zdrowotnych dla wszystkich osób pobierających świadczenia w 2023 r.
Osoby bezrobotne, które pobierały wyłącznie stypendium stażowe lub szkoleniowe nie otrzymają rozliczeń PIT – 11

Upoważnienie do odbioru PIT-11 do pobrania poniżej:

http://tinyurl.com/3xmc35yj


Nabór wniosków na środki z Limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na środki z LIMITU KFS.

Pracodawca ubiegający się w 2024 r. o przyznanie środków limitu KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:

Minister właściwy ds. Pracy określił następujące priorytety wydatkowania z Limitu KFS w 2024 roku:
1.Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

3.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7.Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

wnioski i zasady do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

Nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Informujemy, że 17 stycznia br. zostanie uruchomiony nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Morza Bałtyckiego 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na organizowane w styczniu i w lutym spotkania online.

8 lutego br. w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się krajowe webinarium o zasadach trzeciego naboru wniosków na projekty główne (spotkanie w jęz. polskim).
Uczestnicy spotkania zainteresowani złożeniem wniosku w naborze dowiedzą się między innymi  jaki jest zakres tematyczny projektów, jak skonstruować budżet i jakich błędów nie popełniać w aplikacji.
Rejestracja jest możliwa do 5 lutego br.
Program oraz formularz rejestracyjny
poniżej:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-seminarium-informacyjne/

17 stycznia br. Odbędzie się seminarium online o zakresie tematycznym naboru (w jęz. angielskim)
https://interreg-baltic.eu/event/join-us-for-a-thematic-webinar/

24 i 25 stycznia br. odbędą się spotkania z cyklu „ Jak przygotować  projekt dobrej jakości” ( w jęz. angielskim)
https://interreg-baltic.eu/event/webinar-on-good-quality-projects-shaping-content-and-planning-finances/

Spotkania Wspólnego Sekretariatu zostaną powtórzone w lutym. Seminarium o zakresie tematycznym odbędzie się 21 lutego. Seminaria „Jak przygotować dobrej jakości projekt” odbędą się ponownie 28 i 29 lutego. Rejestracja zostanie uruchomiona w późniejszym terminie.

W DNIU 05 STYCZNIA 2024 ROKU (PIĄTEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU BĘDZIE NIECZYNNY

UWAGA !!!

INFORMUJEMY, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWINOUJŚCIU

W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W WOLNĄ SOBOTĘ 

(tj. 06 styczeń 2024 r.)

 

W DNIU 05 STYCZNIA 2024 ROKU (PIĄTEK) 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU 

BĘDZIE NIECZYNNY


art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  (t. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1465) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Nabór wniosków z REZERWY KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na środki z Rezerwy KFS od 07.11.2023 r. do 10.11.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu dysponuje środkami finansowymi w kwocie 103405,00 zł

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS w 2023 roku:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście jako dokument strategiczny stanowi: Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2023 http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf

Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego w następujących branżach/obszarach:
– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego
– opieka zdrowotna (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)
– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)
– niebieska gospodarka (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)
– zielona gospodarka
– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska
– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady i wnioski do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

 

 

Nabór wniosków z REZERWY KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza uzupełniający nabór na środki z Rezerwy KFS od 09.10.2023 r. do 13.10.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu dysponuje środkami finansowymi w kwocie 58 231,00 zł

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS  w 2023 roku:A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście  jako dokument strategiczny stanowi:Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf
Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego  w następujących branżach/obszarach:
– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego
– opieka zdrowotna  (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)
– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)
– niebieska gospodarka  (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)
– zielona gospodarka
– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska
– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady i wnioski do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

Ogłaszamy nabór wniosków ze środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza  nabór na środki z Rezerwy KFS od 11.09.2023 r. do 15.09.2023 r.

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów Rady Rynku Pracy.

Rada Rynku Pracy określiła następujące priorytety wydatkowania z Rezerwy KFS  w 2023 roku:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Świnoujście  jako dokument strategiczny stanowi:

Strategia Rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030 r.

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/srwz_2030.pdf

Środki w ramach priorytetu C przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego  w następujących branżach/obszarach:

– Edukacja , szkolnictwo (wykorzystanie potencjału ludzkiego poprzez wzmacnianie rozwoju indywidualnego)

– opieka zdrowotna  (usługi medyczne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, pomoc społeczna)

– ochrona środowiska (wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczego, wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.)

– niebieska gospodarka  (rozwój czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu)

– zielona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna i zasobooszczędna

– usługi na rzecz poprawy jakości środowiska

– logistyka (wsparcie systemu komunikacyjnego umożliwiającego sprawną obsługę ruchu pasażerskiego i przewozu towarów, w szczególności połączenia drogowe, kolejowe oraz transport wodny, zwiększenie dostępności komunikacyjnej)

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów
stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zasady i wnioski do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

 

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego FEPZ 2021-2027

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu jest realizatorem projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.1 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

 
Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych, ale nie dłużej niż do dnia 30.06.2024 r.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osób  z niepełnosprawnościami w powiecie Miasto Świnoujście.
 
Grupy docelowe – uczestnicy projektu:
W realizowanym projekcie wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu jednocześnie, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście tj.: osób w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osób z niepełnosprawnościami
 
Zadania  realizowane w projekcie:

  • Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe: obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu utworzenie lub modyfikacja IPD, w którym określona będzie ścieżka wsparcia, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczestnika oraz usługa doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy,
  • Staż,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Szkolenia,
  • Prace interwencyjne,
  • Bon na zasiedlenie.

 
Wartość projektu wynosi: 780 341, 07 zł

 
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie


Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook