Menu

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja Dostępności

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 91 321 97 77 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@pup.swinoujscie.pl. Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Sala spotkania oraz toaleta znajdują się na parterze budynku.

W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na wizytę osoba niepełnosprawna  może skorzystać z parkingu Urzędu Miejskiego w Świnoujściu znajdującego się na tyłach budynku (wjazd po lewej stronie za budynkiem Urzędu Miejskiego), gdzie została wykonana pochylnia dla wózków.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pup.swinoujscie.pl lub na numer faksu: 91 321 97 75. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Informacja dla osób niedowidzących

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.  

Nasze strony internetowe posiadają ułatwienia dla osób niedowidzących. W lewym górnym rogu strony caz.swinoujscie.pl znajduje się ikona dla osób niepełnosprawnych. Po kliknięciu na niej rozwija się menu, z którego można wybrać ułatwienie i dostosować stronę do własnych potrzeb.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook