Menu

Poradnictwo dla pracodawców

Jeśli poszukujesz pracownika,
zobacz w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Ustalimy oczekiwania
w zakresie korzystania
z usług urzędu pracy.

Umożliwimy spotkanie
z kandydatami, którzy
spełniają kryteria kwalifikacyjne.

Będziemy w stałym kontakcie
w celu ułatwienia pozyskania
odpowiedniej kadry.

Jak wspieramy pracodawców w procesie rekrutacji?

Doradca zawodowy udziela wsparcia pracodawcom w doborze kandydatów do pracy
przy użyciu specjalistycznych narzędzi badawczych oraz poprzez analizę potrzeb pracodawcy.
Rekrutacja z pomocą doradcy jest efektywnym sposobem pozyskania pracowników.

Wsparcie pracodawcy obejmuje analizę predyspozycji psychofizycznych kandydata,
jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, umiejętności
, niezbędnych i pożądanych
do wykonywania pracy na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy przez pracodawcę.

Co obejmuje doradztwo?

 • Rekrutację – proces zainteresowania ofertą pracy jak największej grupy kandydatów, spośród których będzie można wybrać potrzebnych wykwalifikowanych pracowników.
 • Selekcję kandydatów czyli dokonanie oceny pozyskanych w trakcie rekrutacji kandydatów do pracy i wyborze kandydata na wakujące stanowisko, który najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy, wynikające z opisu stanowiska pracy oraz profilu kwalifikacyjnego pracownika.

Korzyści:

 • wyłonienie kandydatów spełniających wymagania pracodawcy,
 • oszczędność dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją oraz sprawność realizacji rekrutacji i selekcji kadr,
 • ułatwiony dostęp do potencjalnych pracowników.

Etapy doboru kandydatów na zgłoszone stanowisko pracy:

 • przyjęcie wniosku od pracodawcy o potrzebie udzielenia pomocy w doborze kandydatów,
 • ustalenie terminu spotkania,
 • udzielnie informacji o sposobie i formie pomocy oraz doprecyzowanie potrzeb pracodawcy,
 • przyjęcie listy kandydatów wytypowanych przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych,
 • wstępna analiza predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz umiejętności,
 • przygotowanie skierowania na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne, jeżeli istnieje taka potrzeba,
 • analiza informacji o kandydacie, z uwzględnieniem wyników specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych.

Pliki do pobrania

WNIOSEK PRACODAWCY

WNIOSEK PRACODAWCY

Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 58

doradca@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook