Menu

Informacja dla pracodawców

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Podinspektor/inspektor w Biurze Informacji Turystycznej Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 3 listopada 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Biurze Informacji Turystycznej”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-01.

BIP

CAZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy

Dokumenty należy składać do dnia 23.10.2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 23.10.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

BIP

CAZ

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 października 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 321-70-81.

BIP

CAZ

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 października 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Urbanistyki i Architektury”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-18.

BIP

CAZ

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor/podinspektor w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 października 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-85-87.

BIP

CAZ

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:PODINSPEKTOR / INSPEKTOR

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR / INSPEKTOR DS. INWESTYCJI ‘’– osobiście lub listem poleconym do dnia 09.10.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 09.10.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

BIP

CAZ

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY „ MŁODSZY OPIEKUN “

Żłobek Miejski w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko pracy „Młodszy Opiekun”

 

Wymagane dokumenty:
1.    CV
2.    Podanie o przyjęcie do pracy
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia)
5.    Kserokopie dokumentów o kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
6.    Oświadczenie o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz .U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U.
z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2    do dnia 29.09. 2017 r.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

BIP

CAZ

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 5 października  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-74.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook