Menu

Nasz zespół

Nasz zespół

Kierownik

Centrum Aktywizacji Zawodowej

tel. 91 321 97 71

programy@pup.swinoujscie.pl

Obsługa programów, robót publicznych

Doradca Klienta
Pośrednik pracy-stażysta

tel. 91 321 97 73

posrednik1@pup.swinoujscie.pl

Obsługa pracodawców oraz spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

Doradca Klienta
Doradca zawodowy

tel. 91 321 97 56

doradca@pup.swinoujscie.pl

Obsługa osób bezrobotnych oraz pracodawców w zakresie doradztwa zawodowego, staży, bonów na zasiedlenie, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem

Doradca Klienta
Specjalista ds. programów

tel. 91 321 97 54

staże@pup.swinoujscie.pl

Obsługa refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Doradca Klienta
Specjalista ds. programów

tel. 91 321 97 51

dotacje@pup.swinoujscie.pl;  szkolenia@pup.swinoujscie.pl

Obsługa dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, obsługa organizacyjna szkoleń.

Doradca Klienta
Pośrednik pracy – stażysta

tel. 91 321 97 58

posrednik2@pup.swinoujscie.pl

Obsługa osób bezrobotnych oraz pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook