Menu

Informacja dla pracodawców

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

W dniu 28.01.2019 r. Prezydent Miasta Świnoujście, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu oraz zaproszeni goście uroczyście obchodzili święto z okazji 100-lecia powołania Publicznych Służb Zatrudnienia.

Obraz może zawierać: 13 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

W dniu tak doniosłego święta pracownicy tutejszego urzędu wyróżnili i zaprezentowali najbardziej zaangażowanych i najdłużej działających na rynku przedsiębiorców. Którzy dzięki finansowaniu w postaci dotacji na otwarcie działalności gospodarczej zdecydowali się rozpocząć swoją przygodę z przedsiębiorczością.

Wyróżnieni zostali:
Pani Wioletta Zakrzewska
Pan Arsen Trochimczuk
Pani Iwona Budzynowska
Pani Dorota Ławska
Pani Ewa Mikołajek
Pani Małgorzata Podgórska
Pani Ilona Grodoń
Pan Sylwester Zawistowski
Pani Aleksandra Ozimek
Pani Marzanna Nowak

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu 23 stycznia 2019 r. uczestniczył w Konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z obchodami 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

W trakcie uroczystości Pani Justyna Tyszkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu odebrała dyplom dla naszego urzędu w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizacja od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie Miasto Świnoujście (IV)”

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście.

Okres realizacji: 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu:

414 056,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 348 966,40 zł

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób młodych, w wieku do 30 roku życia, bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji,a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje ?W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia,
  • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.

Efekt projektu:

Uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmująca takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowana wsparciem.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu, pok. nr 1

tel. 91 321 97 52

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.


Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Dyrektor z Pracownikami 
Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu 

UWAGA! Telefony Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu już działają!

 

 ⛔️UWAGA WAŻNA INFORMACJA⛔️

Linia telefoniczna
Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu została już przywrócona!
Telefony kontaktowe:☎️
– 91 321 97 77 – Sekretariat
– 91 321 97 73 – Cudzoziemcy
– 91 321 97 58; 91 321 97 56 – Pośrednictwo pracy
– 91 321 97 52; 91 321 97 53 – Formy wsparcia
– 91 321 97 40 – Rejestracja osób bezrobotnych

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook