Menu

Informacja dla pracodawców

info

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż do odwołania zawieszona jest organizacja porad zawodowych grupowych. Porady zawodowe indywidualne udzielane są po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu w siedzibie Urzędu. Nr telefonu 91 321 97 58.

Nabory do Urzędu Miasta Świnoujście

Dyrektor w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/573/33405/dyrektor-w-centrum-uslug-wspolnych-gminy-miasto-swinoujscie

Podinspektor/ Inspektor/ Główny Specjalista ds. realizacji inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33404/podinspektor-inspektor-glowny-specjalista-ds-realizacji-inwestycji-drogowych-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Nabory do Urzędu Miasta

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ”

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/573/konkurs-na-stanowisko-dyrektora

Podinspektor/Inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33336/podinspektor-inspektor-ds-zezwolen-w-pasach-drog-oraz-przygotowania-inwestycji-drogowych-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33337/podinspektor-inspektor-w-wydziale-infrastruktury-i-zieleni-miejskiej

Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33347/inspektor-w-wydziale-promocji-turystyki-kultury-i-sportu

Sprzątaczka 7/8 etatu

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33346/sprzataczka-7-8-etatu

Nabory do Urzędu Miasta

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ”

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/573/konkurs-na-stanowisko-dyrektora

Podinspektor/Inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33336/podinspektor-inspektor-ds-zezwolen-w-pasach-drog-oraz-przygotowania-inwestycji-drogowych-w-wydziale-inwestycji-miejskich

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33337/podinspektor-inspektor-w-wydziale-infrastruktury-i-zieleni-miejskiej

Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33347/inspektor-w-wydziale-promocji-turystyki-kultury-i-sportu

Sprzątaczka 7/8 etatu

więcej: https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/33346/sprzataczka-7-8-etatu

Nowy nabór – Dotacja 5.000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw
prowadzących działalność oznaczoną jednym z trzech kodów PKD.

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, których przychód z działalności  w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. oraz spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek prowadzenia działalności określonymi kodami
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności.

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór zostanie uruchomiony 01.01.2022 r. i będzie trwał do 15 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji: 91-321-97-71

 O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy posiadający kod PKD:

56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m. in. dyskoteki serwujące głównie napoje).

93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook