Menu

Aktualności

NOWY NABÓR ! – Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacja do wysokości 5.000 zł

 Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był  niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.  

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór został uruchomiony 28.02.2021 r. 

Więcej informacji: 91-321-97-71, 661-031-831

Poniżej znajdują się Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia

/documents/2286941/0/Zasady%20dotacji./f735b319-4e48-4811-bbf6-9e22d999607f

Dotacja przyznawana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook