Menu

Oferty

Nabór na kandydata na stanowisko Animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 30 września 2016 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Świnoujściu z dopiskiem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012″.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl).

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 2 zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=20831

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook