Menu

Aktualności

Podsumowanie III edycji projektu w ramach RPO WZ za 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujście informuje, iż projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (III)” zakończył się. Serdecznie dziękujemy uczestnikom, pracodawcom oraz przedsiębiorcom za udział w projekcie.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook