Menu

Aktualności

Otwarcie naboru na dotację dla sklepików szkolnych

W związku z wejściem w życie w dn. 23.07.2021 r. przepisów art. 15zze4a ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),
uprzejmie informuję, że w tym dniu od godz. 00:00 w systemie praca.gov.pl
uruchomiony zostanie elektroniczny formularz wniosku o dotację dla
sklepików szkolnych.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook