Menu

Oferty

Nabór na umowę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Informacji Turystycznej

CAZ

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 września 2016 roku. (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście)
na adres: Urzędu Miasta Świnoujście  – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5,    72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-01.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2930&bip_id=20885

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook