Menu

POWER

PODSUMOWANIE PROJEKTU ZA 2015 ROK „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I)”

 po wer zgrupowane

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU informuje, iż w ramach realizowanego od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.03.2016r. projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

– przyznał 12 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

-zaktywizował 14 osób w ramach prac interwencyjnych;

– zorganizował staże dla 21osób;

-zrealizował 5 bonów stażowych.

Wsparciem w ramach projektu zostały objęte osoby bezrobotne należące do Kategorii NEET w wieku do 29 roku życia, w tym
w szczególności osoby niskowykwalifikowane, długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu wszystkim uczestnikom, pracodawcom i przedsiębiorcom serdecznie dziękuje za udział w projekcie.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook