Menu

Poradniki

Weź udział w projekcie wymiany młodzieży „DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY”

Młodzieżowe praktyki w ramach Dobrowolnego Roku Ekologicznego

W ramach projektu Dobrowolny Rok Ekologiczny każdego roku grupa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego ma możliwość odbycia rocznych praktyk na terenie Niemiec. 

Celem praktyk jest przygotowanie młodych ludzi do podjęcia pracy zawodowej, pomoc w wyborze kierunku przyszłej edukacji, a także zgłębienie zagadnień związanych z ochroną środowiska. W poprzednich edycjach uczestnicy zdobywali doświadczenia m.in. w parkach krajobrazowych, ogrodach zoologicznych oraz ośrodkach edukacji ekologicznej. Młodzież biorącą udział w projekcie obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie, refundowany koszt udziału w obowiązkowych seminariach edukacyjnych oraz otrzymują kieszonkowe w wysokości 345 euro miesięcznie. Praktyki odbywają się w Meklemburgii – Pomorzu Przednim i trwają od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 

Warunki, jakie musi spełniać kandydat do udziału w praktykach są następujące: 

 • wiek od 18 do 25 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • zameldowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • gotowość do pracy w wymiarze 8 godzin na dobę, 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy,
 • dobra umiejętność komunikowania się w języku niemieckim.

Mile widziane będą osoby działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w rocznej praktyce proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny (w języku polskim i niemieckim),
 • życiorys (w języku polskim i niemieckim),
 • kopię ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie zaświadczenie o kontynuowaniu nauki),
 • zdjęcie (może być wydrukowane, np. na życiorysie),
 • adres do korespondencji wraz z numerem telefonu i podaniem poczty elektronicznej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia (przed podjęciem praktyki należy poinformować o ewentualnym uszczerbku na zdrowiu/upośledzeniu, istotnym przy pracy),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Eliminacje do udziału w praktykach przebiegać będą w dwóch etapach:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów,
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

Informacji dotyczących praktyk udziela Kamila Hołody: kholody@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 430 3647. Szczegóły dostępne są także na stronie internetowej www.foej-jao.de

 

Zgłoszenia, z dopiskiem „Dobrowolny Rok Ekologiczny”, można nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

 

flagi

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook