Menu

Poradniki

Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2016 r.

Celem badania było rzetelne rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego. Bazując na opracowaniach i raportach odnoszących się do rynku pracy i gospodarki, a także w oparciu o statystyki dotyczące bezrobocia rejestrowanego, sformułowane zostały następujące obszary badawcze, odnoszące się do sytuacji społeczno-zawodowej zarejestrowanych osób bezrobotnych:

  • charakterystyka osób bezrobotnych pod kątem demograficznym (płeć, wiek, miejsce zamieszkania);
  • szanse i bariery związane ze znalezieniem zatrudnienia przez osoby bezrobotne;
  • aktywność edukacyjna oraz chęć podnoszenia własnych kwalifikacji;
  • przyczyny i skutki utraty oraz uwarunkowania pozostawania bez pracy;
  • postawy wobec różnych form zatrudnienia;
  • uwarunkowania mobilności bezrobotnych;
  • postawy wobec Programu Rodzina 500 plus.

Zapraszamy na stronę:

https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracy/badania-i-analizy/kapita-ludzki/2016/

cudzoziemcy

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook