Menu

Poradniki

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” . Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej wsparciewstarcie.bgk.pl. 

PBWwS-logo_735

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook