Menu

Oferty

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU OGŁOSZA O NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko  KSIĘGOWEGO- nabór do dnia 16.08.2017r.”- osobiście lub listem poleconym do dnia 16.08.2017r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35c, Sekretariat pokój 219, w godz. 7.30 do 15.30

w dniu 16.08.2017r. do godz.12.00(liczy się data wpływu do Zakładu).

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook