Menu

Oferty

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:PODINSPEKTOR / INSPEKTOR

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR / INSPEKTOR DS. INWESTYCJI ‘’– osobiście lub listem poleconym do dnia 09.10.2017 r., w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35c, Sekretariat pokój 219, w godz. od 7.30 do 15.30 w dniu 09.10.2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zakładu).

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook