Menu

Oferty

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 maja 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Spraw Obywatelskich”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-85-90.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook