Menu

Oferty

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista/inspektor w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 października 2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 321-70-81.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook