Menu

Oferty

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 5 października  2017 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-74.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook