Menu

Oferty

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Inwestycji Miejskich – zamówienia publiczne”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-99.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook