Menu

Oferty

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY „ MŁODSZY OPIEKUN “

Żłobek Miejski w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko pracy „Młodszy Opiekun”

 

Wymagane dokumenty:
1.    CV
2.    Podanie o przyjęcie do pracy
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia)
5.    Kserokopie dokumentów o kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
6.    Oświadczenie o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz .U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U.
z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2    do dnia 29.09. 2017 r.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook