Menu

Oferty

Nabór na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego w Żegludze Świnoujskiej

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: ” Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”-osobiście w siedzibie przy ulicy Wybrzeże Władysława IV 12    72-600 Świnoujście w godz. od 7.30 do 14.00 lub pocztą na adres: Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV  12 72-600 Świnoujście, w terminie do dnia 26 września 2017r. do godziny 12.00 włącznie (za datę dostarczenie uważa się  datę wpływu do Żeglugi Świnoujskiej).

BIP

 

CAZ

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook