Menu

Oferty

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” ogłasza konkurs na stanowisko:Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Biurze Stowarzyszenia w Świnoujściu.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 kwietnia 2017r. do godziny 15:00 na adres: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujściu (Baza Rybacka). Uwaga: decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia. Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć napisem: „Oferta na stanowisko Specjalista ds. Lokalnej Strategii Rozwoju”. Szczegółowy opis stanowiska, wykaz pożądanych umiejętności i inne ważne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej: www.lgr-zalew.pl Informacje można również uzyskać pod tel. 724 880 302.

BIP

CAZ

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook