Menu

Oferty

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy „Młodszy Opiekun”

Dokumenty należy składać w kadrach  Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2   do dnia 17.11. 2017 r.Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Żłobku Miejskim  w Świnoujściu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

BIP

 

CAZ

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook