Menu

Archiwum

W DNIU 05 STYCZNIA 2024 ROKU (PIĄTEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU BĘDZIE NIECZYNNY

UWAGA !!!

INFORMUJEMY, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWINOUJŚCIU

W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W WOLNĄ SOBOTĘ 

(tj. 06 styczeń 2024 r.)

 

W DNIU 05 STYCZNIA 2024 ROKU (PIĄTEK) 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU 

BĘDZIE NIECZYNNY


art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  (t. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1465) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego FEPZ 2021-2027

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu jest realizatorem projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (I)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.1 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

 
Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych, ale nie dłużej niż do dnia 30.06.2024 r.
 
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osób  z niepełnosprawnościami w powiecie Miasto Świnoujście.
 
Grupy docelowe – uczestnicy projektu:
W realizowanym projekcie wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu jednocześnie, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście tj.: osób w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz osób z niepełnosprawnościami
 
Zadania  realizowane w projekcie:

  • Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe: obligatoryjnie dla wszystkich uczestników projektu utworzenie lub modyfikacja IPD, w którym określona będzie ścieżka wsparcia, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczestnika oraz usługa doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy,
  • Staż,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Szkolenia,
  • Prace interwencyjne,
  • Bon na zasiedlenie.

 
Wartość projektu wynosi: 780 341, 07 zł

 
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie


Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook