Menu

Aktualności

WAŻNE !!!

INFORMACJA

UWAGA: od dnia 12 lipca 2022 r. wzrasta wysokość opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie to kwota w wysokości 100 zł.  Opłata w nowym wymiarze będzie dotyczyć oświadczeń składanych od dnia 12 lipca 2022 r.  Jednocześnie informujemy, że przewidziano przepisy przejściowe zgodnie, z którymi do oświadczeń złożonych przed dniem 12 lipca 2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe i obowiązuje kwota w wysokości 30 zł.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook