Menu

Aktualności

Uwaga!!! Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

caz

W związku z planowanymi zmianami w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy istnieje możliwość uzyskania wizy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi republiki Armenii, republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, zarejestrowanego w PUP z dużym (kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem czasowym w stosunku do wskazanej na oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy, o ile osoba wystąpi z wnioskiem wizowym w ustawowo określonym terminie, to jest nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowanym wyjazdem (art.59 ust.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach). Uwaga ! Termin rozpoczęcia pracy powinien przypadać przed dniem 30 czerwca 2017r.

Informujemy, że oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi republiki Armenii, republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy będą rejestrowane tylko do końca 2016r.

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook