Menu

Aktualności

UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE !

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 LISTOPADA 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy
w Świnoujście informuje o organizacji pracy Urzędu.

Od dnia 04.11.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu będzie NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW do odwołania.

Jednocześnie zaznaczamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY!

 Obsługa odbywać się będzie w trybie zdalnym.


Sprowadza się ona do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Obywatelom, z wyłączeniem jednak bezpośredniej obsługi interesantów.

 1. Pracownicy Urzędu pracują w godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 2. Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PUP
  w Świnoujściu proszeni są  o kontakt telefoniczny z pracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-12.00 lub o przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną, mailową lub za pośrednictwem ePUAP, lub praca.gov.pl
 3. W sprawach, indywidualnych bezpośrednia obsługa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego określonego w odrębnych przepisach. Osobiste złożenie dokumentów (np. wniosków) w Urzędzie możliwe jest poprzez umieszczenie ich w skrzynce podawczej przy wejściu na parterze w budynku. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się poniżej.
 4. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PUP (www.swinoujscie.praca.gov.pl), a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Informacje szczegółowe:

 • Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać przez portal www.praca.gov.pl:
 • 1. Pełna rejestracja elektroniczna dla osób, które dysponują podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. W przypadku pełnej rejestracji elektronicznej dniem rejestracji jest dzień wprowadzenia danych, załączenia do wniosku wymaganych dokumentów i potwierdzenia ich jednym z ww. podpisów.

  2. Prerejestracja dla osób, które nie posiadają żadnego z podpisów wymienionych w pkt 1, ale mają możliwość przekazania danych i wymaganych dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego. Rejestracja następuje w dniu kontaktu telefonicznego pracownika naszego urzędu.
 •  Rejestracja numer telefonu: 91 321 97 41, adres e-mail: rejestracja@pup.swinoujscie.pl
 • Pośrednictwo pracy: Wizyty osób bezrobotnych, oferty pracy, skierowania do pracy:
  tel. 91 321 97 56 lub 58 , adres e-mail: posrednik2@pup.swinoujscie.pl.

Obsługa pracodawców:   

 • Obsługa dot. zatrudnienia cudzoziemców: tel. 91 321 97 73, lub 91 321 97 51 , adres e-mail: posrednik1@pup.swinoujscie.pl;
 • Prace Interwencyjne, Roboty Publiczne, Dofinansowania 50+: tel. 91 321 97 71, adres e-mail: programy@pup.swinoujscie.pl;
 • Doposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, staże: tel. 91 321 97 54, adres e-mail: staze@pup.swinoujscie.pl;
 • Dotacje, szkolenia, KFS: wew. tel. 91 321 97 53, adres e-mail: szkolenia@pup.swinoujscie.pl; dotacje@pup.swinoujscie.pl;
 • Tarcza antykryzysowa

  Pożyczki dla przedsiębiorców – COVID-19, tel. 91 321 97 53
  Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników COVID -19  tel. 91 321 97 71

     Dofinansowania dla samozatrudnionych tel. 91 321 97 54

Osoby przychodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu są zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. Realizując zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sali obsługi może przebywać tylko jedna osoba przy stanowisku.

Wszelkiego rodzaju dokumenty lub wnioski można składać poprzez portal internetowy: www.praca.gov.pl,

lub do pobrania na naszej stronie internetowej:

www.swinoujscie.praca.gov.pl

W dalszym ciągu można również wrzucać dokumenty do skrzynki podawczej na dokumenty znajdującej się na parterze w korytarzu budynku. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na bieżąco rozpatruje wszelkie sprawy wpływające do Urzędu.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook