Menu

Aktualności

Uwaga Pracodawco ! Ważne informacje dotyczące rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Od dnia 5 czerwca 2017 r. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom złóż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jednocześnie dla ułatwienia zachęcamy do rejestracji w/w oświadczeń drogą elektroniczną. Przypominamy również, że przyjmowanie Pracodawców w Urzędzie odbywa się w godzinach 8.30 – 12.30, w pozostałych sprawach dokumenty prosimy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 8.

caz

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook