Menu

Aktualności

Projekt „Aktywizacji osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Miasto Świnoujście (III)”

UWAGA !!! MAMY JESZCZE ŚRODKI NA PRACE INTERWENCYJNE I SZKOLENIA. PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ !!!

Więcej informacji: Katarzyna Rajner, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu pok. nr 1, tel. 91 321 97 52.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook