Menu

Aktualności

Pracodawco ! Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w badaniu dotyczącym kluczowych branż i zawodów szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy. Wypełniając anonimową ankietę mają Państwo wpływ na wyłonienie tych obszarów kształcenia branżowego, które są najbardziej adekwatne dla poszczególnych branż naszego województwa w perspektywie najbliższych 5 lat.

Badanie jest realizowane przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, jednostkę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Pragniemy zapewnić, że Państwa uczestnictwo w badaniu jest całkowicie anonimowe, odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zestawień statystycznych. Wypełnienie ankiety potrwa ok. 10 minut.

W celu wzięcia udziału w badaniu prosimy kliknąć w 

https://www.webankieta.pl/ankieta/444502/oczekiwania-zachodniopomorskich-pracodawcow-w-zakresie-kompetencji-zawodowych-absolwentow-szkol-zawodowych.html

Ankieta będzie dla Państwa dostępna do końca sierpnia br.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: zorp@wup.pl; tel.: 91 42 56 179

Z poważaniem,

Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook