Menu

Aktualności

Pracodawco skorzystaj ze środków na zatrudnianie osób młodych!

caz
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż w 2016 roku realizuje projekt pod nazwą: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście (II)” Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt skierowany jest dla osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Wartość projektu wynosi: 525.541,00 zł. W ramach projektu realizowane są takie formy wsparcia jak: staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, bez nawiązywania stosunku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie na rynku pracy. Pracodawca zainteresowany organizacją stażu powinien złożyć stosowny wniosek do PUP w Świnoujściu. Może w nim wskazać osobę proponowaną do odbycia stażu. Stażysta za okres stażu otrzymuje stypendium stażowe w wysokości brutto: 997,40 zł. Okres stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy, przy czym po odbyciu stażu pracodawca zobligowany jest do zatrudnienia stażysty na okres minimum 3 miesięcy.

Dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie firmy jest bezzwrotną formą pomocy. Kwota jaką można uzyskać to maksymalnie 18.000 zł. Trzeba się spieszyć, ponieważ wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje jego wartość merytoryczna. Warunkiem koniecznym, żeby nie zwracać uzyskanych środków, jest utrzymanie działalności przez minimum 12 miesięcy.

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne przez urząd pracy przez okres do 5 miesięcy. Celem prac interwencyjnych jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. W ramach refundacji z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej uzyskać można do 5.000 zł, przy czym należy zaznaczyć, że po okresie refundacji należy utrzymać zatrudnienie przez okres minimum 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 55.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook