Menu

Aktualności

OGŁOSZENIE – PRACA

Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku ogłaszanabór  na stanowisko:

GOSPODARZ OBIEKTU

W POMORSKIM DYWIZJONIE STRAŻY GRANICZNEJ

Wymiar etatu: 1/1;  Miejsce wykonywania pracy: ul. Grodzka 4, Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Utrzymywanie porządku na terenie obiektu oraz przyległym, w okresie zimowym odśnieżanie.

2. Pielęgnowanie trawników oraz roślinności.

3. Kontrola stanu ogrodzenia oraz bieżące usuwanie ewentualnych uszkodzeń.

4. Wykonywanie drobnych napraw.

5. Obsługa urządzeń ogrodowych (ciągnik ogrodowy, kosiarka, dmuchawa do liści, nożyce).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

– wykształcenie: podstawowe,

– obsługa urządzeń spalinowych (typu kosiarka).

Wymagania dodatkowe:

– mile widziane uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania aplikacji: 16.06.2021 r. na adres 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 ( pocztą tradycyjną ) lub na adres e-mail: aleksandra.kreft@strazgraniczna.pl, kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą nabór

58/ 524 21 84

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook