Menu

Aktualności

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zmiany dotyczące zatrudnienia i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP

🇺🇦 Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zmiany dotyczące zatrudniania i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP:

✅pobyt obywateli Ukrainy uznaje się legalny do dnia 30 września 2025 r.

✅7 dni na przesłanie powiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy

✅wskazania w ustawie kiedy należy złożyć kolejne powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Chodzi o następujące sytuacje:

👉nastąpiła zmiana rodzaju umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy

👉zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy

👉zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu

👉obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu

✅dodania wymogu wskazywania w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę lub minimalnej stawki godzinowej

✅ zmian w powiadomieniu w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i prace

✅W związku ze zmianą polegającą na skróceniu z 14 na 7 dni terminu na przesłaniepowiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy, w projekcie zawarto przepis przejściowy, który zapewni dalszy bieg terminów jako 14-dniowych, jeżeli rozpoczął się przed wejściem w życie przyszłej ustawy nowelizujące.

Link do Dziennika Ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/854

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook