Menu

Aktualności

Nabór wniosków na środki z Limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na środki z LIMITU KFS.

Pracodawca ubiegający się w 2024 r. o przyznanie środków limitu KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:

Minister właściwy ds. Pracy określił następujące priorytety wydatkowania z Limitu KFS w 2024 roku:
1.Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

3.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7.Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

wnioski i zasady do pobrania na stronie https://caz.swinoujscie.pl/kfs/

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook