Menu

Komunikat dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu– otwarcie budynku od dnia 25 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na łagodzenie obostrzeń związanych z epidemią COVID 19

od dnia 25 maja 2020r. tutejszy urząd stopniowo powraca

do bezpośredniej obsługi klientów.

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa oraz sprawną obsługę osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców prosimy o dokonanie wcześniejszego telefonicznego umówienia godziny obsługi dogodnej dla klienta Urzędu pod numerami telefonów:  

 • Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: tel. 91 321 97 41
 • Wizyty osób bezrobotnych, oferty pracy, skierowania do pracy: tel. 91 321 97 56 lub 58
 • Obsługa pracodawców (prace interwencyjne, refundacje 50+: tel. 91 321 97 71
 • Doposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, staże,: tel. 91 321 97 54
 • Dotacje, szkolenia KFS: tel.  91 321 97 53
 • Sprawy dotyczące cudzoziemców: tel. 91 321 97 73 lub 51

Tarcza antykryzysowa

 • Pożyczki dla przedsiębiorców – COVID-19, tel. 91 321 97 53
 • Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników -COVID -19 
  tel. 91 321 97 71
 • Sekretariat – tel. 91 321 97 77   email: sekretariat@pup.swinoujscie.pl

Osoby przychodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu  są zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. Realizując zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sali obsługi może przebywać tylko jedna osoba przy stanowisku.

Wszelkiego rodzaju dokumenty lub   wnioski  w dalszym ciągu należy wrzucać do skrzynki podawczej na dokumenty znajdującej się na parterze w korytarzu budynku. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na bieżąco rozpatruje wszelkie sprawy wpływające do Urzędu.
 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook