Menu

Bony szkoleniowe

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie!

Przyjdź i odbierz bon szkoleniowy!

Czym jest bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Kto może ubiegać się o wydanie bonu?

 • osoba do 30 roku życia,
 • zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, która złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego i uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Uzyskaj bon w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Procedura ubiegania się o przyznanie bonu szkoleniowego:

Złóż wniosek wraz z uprawdopodobnieniem zatrudnienia w  sekretariacie PUP – I p., pok. 8

Skontaktuj się z doradcą klienta w pok. 1

Otrzymujesz bon szkoleniowy!

Jakie koszty zostaną sfinansowane w ramach bonu szkoleniowego?

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1 100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
  • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Nie zwlekaj, złóż wniosek już dziś!

Umów się na spotkanie z naszym doradcą klienta spełnij się zawodowo!

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 54

szkolenia@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook