Menu

Prace interwencyjne

Planujesz zatrudnić nowego pracownika i chcesz obniżyć koszty zatrudnienia?

Dowiedz się, czym są prace interwencyjne!

Czym są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, na podstawie umowy o pracę. Pomoc udzielana jest w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy w Świnoujściu.

Prace interwencyjne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak i  umysłowej.

Aby zatrudnić osobę w ramach formy pomocy, należy złożyć wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych w sekretariacie PUP, pok. nr 8.

 

Korzyści wynikające z organizacji prac interwencyjnych:

Zatrudnienie przez 9 miesięcy

Jeżeli zatrudnisz osobę bezrobotną na 9 miesięcy, otrzymasz refundację przez pierwsze 5 miesięcy, w wysokości zasiłku i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia tj.

1 039,32 zł (881,30 zł + 158,02 zł*) x 5 miesięcy = 5 196,60 zł.

Po zakończeniu 5 miesięcznego okresu refundacji jesteś zobowiązany utrzymać zatrudnienie przez okres min. 4 miesięcy.

*(przy założeniu, iż stopa ubezpieczenia wypadkowego wynosi 1,67 %, stopa ubezpieczenia emerytalnego 9,76 %, stopa ubezpieczenia rentowego 6,50 %)

Ważne informacje:

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Nie wywiązanie się z umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Pliki do pobrania

WNIOSEK

FORMULARZ DE MINIMIS

Chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie prac interwencyjnych? Umów się na spotkanie z naszym doradcą klienta!

Doradca Klienta pokój nr 10

tel: 91 321 97 71

programy@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn
wielkość czcionki
kontrast