Menu

Aktualności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Świnoujście”

 

Cel projektu?

Wsparcie dla osób młodych, bez pracy, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji:

01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt jest skierowany do osób młodych, w wieku do 30 roku życia, bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Świnoujściu informowane są o realizacji projektu przez doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w PUP. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są szczegółowo informowane o zasadach udzielanego wsparcia i usługach rynku pracy. Rekrutacja uczestników kończy się podpisaniem przez nich deklaracji udziału w projekcie. Projekt przewiduje równy dostęp do wsparcia dla osób spełniających warunki rekrutacji,a więc jest zgodny z zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje ?

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy wsparcia, które mają na celu przeciwdziałanie bezrobociu, są to:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedlenie.

SZUKASZ PRACY? NIE MASZ DOŚWIADCZENIA? IDŹ NA STAŻ.

Z nami możesz zdobyć doświadczenie.

Więcej informacji:

Katarzyna Rajner

tel. 91 321 97 54

Centrum Aktywizacji Zawodowej pokój nr 2

 

Ogłaszamy nabór wniosków na zorganizowanie prac interwencyjnych.

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Już teraz możesz skorzystać z refundacji części wynagrodzenia dla pracowników, co obniży koszty zatrudnienia w Twojej firmie.
Refundację możesz uzyskać przez okres 5 miesięcy w wysokości ok. 980 zł, wystarczy zatrudnić pracownika na minimum 9 miesięcy.

ZŁÓŻ WNIOSEK → PODPISZ UMOWĘ → ZATRUDNIJ PRACOWNIKA

Dodatkowo zatrudniając osobę bezrobotną do 30 roku życia skierowaną z Urzędu Pracy, nie opłacasz składki na Fundusz Pracy za skierowaną osobę.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 30.06.2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu przy ulicy Wojska Polskiego 1/2a pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 91 321 97 54

Uwaga Pracodawco ! Ważne informacje dotyczące rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Od dnia 5 czerwca 2017 r. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom złóż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jednocześnie dla ułatwienia zachęcamy do rejestracji w/w oświadczeń drogą elektroniczną. Przypominamy również, że przyjmowanie Pracodawców w Urzędzie odbywa się w godzinach 8.30 – 12.30, w pozostałych sprawach dokumenty prosimy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 8.

caz

Giełda Pracy – CCC S.A

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracodawcą! 29.05.2017r. o godz.10:00 odbędzie się giełda pracy na stanowisko Sprzedawca.

Miejsce spotkania – Sala Informacji Zawodowej, Miejski Dom Kultury, sala 420 piętro III.

Oferta Pracy

Giełda Pracy – Bank Spółdzielczy w Gryficach

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z pracodawcą! 30.05.2017r. o godz.10:00 odbędzie się giełda pracy na stanowisko Kasjer – Dysponent/Sprzedawca Kredytów.

Miejsce spotkania – Sala Informacji Zawodowej, Miejski Dom Kultury, sala 420 piętro III.

Oferta Pracy

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook


Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5118